BBGTAX.

Kancelaria Podatkowa

kancelaria

Nasza kancelaria powstała, aby świadczyć najwyższej klasy wsparcie merytoryczne poprzez doradztwo organizacjom, których działalność podlega regulacjom prawa podatkowego.

Jesteśmy przekonani, że właściwa strategia podatkowa przyczynia się do zrównoważonego rozwoju organizacji, większej konkurencyjności na rynku i stanowi fundament wzrostu gospodarczego.

Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy budować dialog pomiędzy sektorem prywatnym
i publicznym osiągając wymierne korzyści dla naszych klientów.

Koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z podatkiem akcyzowym, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, opłatą paliwową oraz innymi obciążeniami o podobnym charakterze.

Nasze doświadczenie opiera się
na trzech solidnych filarach:

Praktyka w zakresie współpracy
z instytucjami regulującymi
politykę podatkową

 • Reprezentacja Rządu RP w Komisji
  i Radzie Unii Europejskiej

 • Przewodniczenie Grupie Roboczej Rady Unii Europejskiej podczas Prezydencji RP

 • Reprezentacja Ministra Finansów RP
   w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

 • Występowanie jako pełnomocnik Ministra Finansów  przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Reprezentacja Rządu RP w Sejmie
  i Senacie

 • Wieloletnia współpraca z Rządowym Centrum Legislacyjnym

Praktyka w tworzeniu regulacji prawnych

 • Ponad 20 lat doświadczeń w tworzeniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego w Polsce

 • Prowadzenie procesu legislacyjnego w ramach konsultacji międzyresortowych, społecznych oraz prac parlamentarnych

 • Tworzenie prawa Unii Europejskiej oraz harmonizacji regulacji podatkowych obowiązujących w Polsce z przepisami unijnymi

 • Ocena skutków finansowych regulacji prawnych

 • Symulacje i założenia finansowe wspierające politykę regulacyjną
  w zakresie podatkowym

Praktyka w stosowaniu i interpretowaniu przepisów podatkowych

 • Wieloletni nadzór w imieniu Ministra Finansów nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa podatkowego

 • Wydawanie interpretacji prawa podatkowego

 • Udział w postępowaniach sądowych

 • Znajomość procesów technologicznych wyrobów akcyzowych w kontekście stosowania przepisów podatkowych

 • Znajomość systemów informatycznych w zakresie podatku akcyzowego (m.in. EMCS) 

Kim jesteśmy:

Sample image

Wojciech Bronicki

Doradca Podatkowy

Sample image

Edyta Białas-Giejbatow

Doradca Podatkowy

Jako kancelaria świadczymy kompleksowe i rzetelne wsparcie naszym klientom.

Przykładowe obszary naszych działań to:

 • Tworzenie propozycji zmian przepisów

 • Planowanie strategii zarządzania polityką podatkową w oparciu o monitoring propozycji zmian przepisów

 • Wsparcie w procesie legislacyjnym

 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi

 • Przegląd i propozycja strategii rozwiązań podatkowych

 • Bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów podatkowych

 • Wsparcie w procesie uzyskiwania zezwoleń i prowadzenia działalności jako podmioty akcyzowe

 • Monitorowanie zmian w regulacjach prawnych oraz analiza implikacji

 • Sporządzanie opinii dotyczących zagadnień związanych
  z podatkiem akcyzowym

 • Działalność edukacyjna

BBGTAX.

Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 31, lok. 241
01-234 - Warszawa
KRS : 0000606498
NIP : 5272762413
REGON:363919012
email: kancelaria@bbgtax.pl

Wojciech Bronicki +48 600 448 119
Edyta Białas-Giejbatow +48 604 455 053